De Psychognoom

De Psychognomie ziet de mens als een verzameling talenten en eigenschappen. Het al dan niet aanwezig zijn van deze, maar ook de verhoudingsgewijze ontwikkeling ten opzichte van elkaar, is voor een Psychognoom zichtbaar aan lichaamsbouw, mimiek, bevroren mimiek, verkleuringen en rimpels op het hoofd, vorm van het hoofd, gebaren enzovoort.

De vakkennis van een Psychognoom hangt af van een aantal factoren, in mijn beleving zijn de voornaamste:

1) Hoeveel eigenschappen/talenten weet de Psychognoom correct te duiden
-hoe relevant zijn deze eigenschappen voor degene op wie de analyse van toepassing is?

-hoe compleet is de Psychognoom op basis van deze eigenschappen in omschrijving van karakter en aanleg van de geanalyseerde?

2) In hoeverre heeft Psychognoom zijn/haar eigen kennis en opvattingen beproefd en getoetst?
Omdat een ander Psychognoom iets zegt, of omdat het in een boek staat, hoeft het geen waarheid te zijn. Er kan verschil ontstaan tussen bedoeling van een schrijver en opvatting van de Psychognoom. Een goed Psychognoom toetst en beproefd eigen kennis en opvatting.
In het verlengde hiervan ligt de kwaliteit van de Psychognoom zijn boodschap over te dragen op mensen die hij/zij analyseert.
3) In hoeverre is de Psychognoom in staat de onderlinge wisselwerking van de verschillende kenmerken die hij/zij duiden kan, vast te stellen?
4) In hoeverre weet de Psychognoom hetgeen hij/zij ziet, juist te interpreteren en te vertalen tot de praktijk

Uiteraard zijn er meerdere eigenschappen die de vakman/-vrouw onderscheiden van de leek

Er zijn de nodige bekwame Psychognomen.
Wie de beste Psychognoom is in de gegeven situatie, dat zal men uiteraard zelf moeten bepalen.
Criteria waarvan Patrick Wetzels gelooft dat zij ertoe doen.

Psychognomische vakkennis
Zelf houdt Patrick Wetzels zich sinds 1999 actief bezig met de Psychognomie.
Dagelijks beproeft en toetst hij zijn kennis sindsdien.
Patrick biedt naast analyses onder meer goed bezochte cursussen en workshops aan.
De Psychognomie gaat over het leven. Één leven is te kort om alles te kunnen weten. De eigen studie zal dan ook een leven lang voort duren.

Eventuele specialisatie/afbakening
Patrick Wetzels bakent zich af tot het geven van karakter- en aanleg-analyses toegepast op gezonde en volgroeide personen. Hij fundeert zich de West-Europese Physiognomische systemen in het bijzonder op basis van de Psychognomie en de Psycho-Physiognomie volgens de methode van Carl Huter.
Hierin zoekt Patrick met naar mogelijkheden, ofwel hoe kan iemand met de gegeven talenten en eigenschappen, zijn eigen leven, zo inrichten dat het geluk bevorderd wordt? (Geluk en succes in het leven gaan hand in hand) Naast de aanlegdiagnose op individueel niveau houdt Patrick zich met de dynamiek tussen mens en omgeving. Hierin ligt ik de nadruk op
-Uitwerking van een persoon op (bedrijfsmatige) omgeving.
-Relaties en groepsdynamiek.

Persoonlijke achtergrond en persoonlijkheid
Patrick Wetzels gelooft dat grondige kennis over een gebied dat ertoe doet, waardevoller is dan kennis in de breedte. Ofwel hij gelooft in specialisatie. Dit komt voort uit zijn achtergrond en dit strookt met zijn talenten. Patrick komt uit een "ondernemers-nest" waar hij geleerd heeft dat opereren op een niche-markt de kans op succes vergroot. Iemand anders gelooft wellicht meer in kennis in de breedte dan kennis in de diepte.

Patrick heeft de opleiding HBO Facility Management aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen succesvol afgerond. Deze opleiding omvatte onder meer leidinggeven binnen de kenniseconomie met bijzondere aandacht voor het geven van leiding aan en onderdeel uitmaken van multidisciplinaire (project-)teams. Gedurende de opleiding Facility Management is naast een breed scala aan managementtechnieken, aandacht geschonken aan onder meer benodigde vaardigheden om kennis toegankelijk te maken, presentatietechnieken en communicatie in de meest brede zin van het woord. De geleerde kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van het reportaire waar Patrick heden uit put om de Psychognomie te toetsen, beproeven, over- en uit te dragen en toe te passen.

Aan zijn lerares in de Psychognomie, Anette Müller  (zie Geschiedenis), heeft Patrick het volgende beloofd:
Mijn doelstelling ten opzichte van de Psychognomie is het om de Psychognomie te onderzoeken en te beproeven.
Daar waar de Psychognomie zich als waarheid heeft aangetoond, zet Patrick actief in voor verspreiding van de Psychognomie door de Psychognomie praktisch toe te passen en in te zetten.


 
 
 
 
mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard