Psychognomie, wat is dat

Het woord Psychognomie:


De Psychognomie, is een Physiognomisch systeem.
De populaire maar onvolledige benaming voor de Psychognomie is gelaatkunde.

Het woord Physiognomie is afgeleid van de Griekse woorden "Physis" en "Gnomos"
"Physis" komt vertaald neer op "natuur".
"Gnomos" is een begrip dat zowel "weten", "kenner" als "oordelen" uit kan drukken.

Het woord Psychognomie is afgeleid van de Griekse woorden "Psyche" en "Gnomos"
"Psyche" komt vertaald neer op "ziel of geest"
"Gnomos" is een begrip dat zowel "weten", "kenner" als "oordelen" uit kan drukken.

Iemand die zich bezig houdt met de Physiognomie of met de Psychognomie, is iemand die "naar de natuur oordelend is"


Het onderzoeksgebied van de Psychognomie:


De Psychognomie wordt gezien als een pseudowetenschap, die zich bezig houdt met het onderzoeken van de relatie tussen zintuiglijk waarneembare kenmerken en achterliggende natuur van de mens.
Op basis van uiterlijke kenmerken wordt een aanleg- en karakterdiagnose gesteld.

Zo beweerde Aristoteles: "dat er nooit een dier geweest is, met de gestalte van het ene en de aard of het wezen van het andere."

Natuur- en scheikundigen, net zoals astronomen, kunnen als psychognomen betiteld worden. Net zoals paardenkenners ook psychognomen genoemd kunnen worden.

De Psychognomie onderzoekt en toont aan dat er een relatie is tussen zintuiglijk waarneembare kenmerken van een mens, als lichaamsbouw, gezichtsuitdrukkingsvormen, gebaren en schedelvorm, en de natuur van dezelfde. Door analyse van uiterlijke kenmerken kan een Psychognoom (iemand die zich bezig houdt met de Psychognomie), afhankelijk van diens kennis, komen tot zowel een aanleg- en karakterdiagnose als tot een omschrijving van de actuele (gezondheids-) toestand van enkele organen.

Naast het onderzoeken van de relatie tussen waarneembare kenmerken en achterliggende natuur, houdt de Psychognomie zich daar, waar zij deze relatie voldoende aangetoond meent te hebben, bezig met het uitdragen en praktisch toepassen van deze kennis.

Psychognomen verwijzen, naast meer recente onderzoeken van onder meer Professor Paul Bouts, Carl Huter, Karlheinz Raab en anderen, naar onder meer de Griekse oudheid, beproefde en getoetste delen van de frenologen, kennis inzake mimiek en andere gezichtsuitdrukkingsvormen, lichaamstaal en in mindere mate ook naar de grafologie en de irisdiagnostiek.

Wat de Psychognoom ziet:


Een mens wordt door de Psychognoom gezien als een verzameling talenten en eigenschappen en de wisselwerking die deze met elkaar en de omgeving aangaan.
Het al dan niet aanwezig zijn van deze eigenschappen, en de mate waarin deze eigenschappen ten opzichte van elkaar ontwikkeld zijn, is voor een Psychognoom te zien in onder meer de vorm van lichaamsbouw, mimiek, bevroren mimiek, vorm van het hoofd, gebaren enzovoort.


Bovenstaande tekst mag in combinatie met de bronvermelding: www.patrickwetzels.nl ongevraagd, in zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen worden.

mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard