Demonstraties

Demonstratie Psychognomie/Psycho-Physiognomie
3 uur €225,- (bij meer dan 25 personen; prijs in overleg).

Demonstratie van de Psychognomie op de aanwezigen. Heel boeiend, maar ook spannend, wat gaat hij over mij vertellen als ik daar sta?
De Psychognomie stelt vast wat is en wat hiermee kan, de mens wordt steeds respectvol benadert. De mens wordt gezien voor wie deze is en zal in lijn hiermee benadert worden.  
-------------------------------------------------------------------- 
Lezing: Wordt de kampioen die je bent.
2 uur €150,-
 
Een lezing die in staat stelt de eigen natuur te (h)erkennen, maar die ook wijst op het belang te handelen in lijn met de eigen natuur. Uitermate geschikt als bewustwordingsmiddel, voorafgaand aan varia verandertrajecten.
-------------------------------------------------------------------- 
Als een beeldend kunstenaar in staat is een moedig iemand uit te drukken, een verlegen iemand, een standvastige of misschien wel een zorgzame persoon, dan is er een relatie tussen karakter en uiterlijk lichaam. Precies deze relatie is het onderzoeksgebied van de Psychognomie en Psycho-Physiognomie van Carl Huter.

Het zintuiglijk waarneembare lichaam openbaart meer over de mens dan in eerste instantie gedacht wordt. Lichaamstaal, mimiek, maar ook vaste lichaamsvormen, zelfs de haren vertellen veel over wie de mens is en de actuele gemoedstoestand waar de mens in verkeerd.
Karakter en aanleg, talent en potentieel vallen voor een Psychognoom af te lezen aan het lichaam, gezicht en hoofd. Maar dat niet alleen. Ook de wijze waarop mensen praktisch en doelmatig, ofwel, zodat hun talenten en de bijbehorende waarde optimaal tot uitdrukking komt is voor een kundig Psychognoom af te leiden van het uiterlijk. De kundig Psychognoom adviseerd mensen steeds in lijn met hun natuur in te zetten. Hierdoor zal het persoonlijk geluk en succes aanzienlijk bevorderd worden. Standhoudende en praktische adviezen zijn het gevolg.

Tijdens de introductie wordt de relatie tussen uiterlijk en karakter uitgelegd en herleid tot enkele basisstellingen.
Deze basisstellingen gaan we toepassen op de aanwezigen. Iedereen krijgt de kans overheersende karkatertrekken, talenten en hiermee samenhangende uiterlijke kenmerken te leren herkennen.

Gezamenlijk toetsen we de Psychognomie en Psycho-Physiognomie en leren onszelf en onze medemens beter te begrijpen.
We leren onszelf beter kennen en accepteren, met onze sterkten en hun keerzijde en met zwakten en hun keerzijde. We leren vervolgens zien en herkennen, hoe en waarom verschillende mensen zaken verschillend aanpakken.

Op de agenda worden regelmatig openbaar toegankelijke demonstraties aangekondigd.
Voor meer informatie of boeking: info@patrickwetzels.nl
mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard