Analyses

Psychognomische beoordeling
1uur €50,- exclusief reiskosten.
 
Hoofd-, gelaat en lichaamsvorm vertellen veel over karakter en aanleg. Kracht, zwakte en kansen, ze staan op ons lijf en hoofd geschreven. Ieder mens heeft het eigen domein waar deze kan floreren, benieuwd waar? Reserveer voor een analyse.  
--------------------------------------------------------------------
 
Thomas Alva Edison, onder meer de uitvinder van de gloeilamp, kwam op jonge leeftijd in aanraking met een Psychognoom. Deze Psychognoom wees Edison op zijn uitvinderstalent. Als Psychognoom is het natuurlijk verleidelijk om te stellen dat deze analyse vorm heeft gegeven aan het verdere verloop van het leven van Edison. In hoeverre en of deze analyse de loop van het leven van Edison bepaald heeft, is nauwelijks vast te stellen. Wel kan gesteld worden dat de Psychognoom het uitvindersgenie als zodanig herkende, toen deze tegenover hem stond.

Vaker dan eens beschikken mensen over talenten waarvan ze zich niet of slechts halfbewust zijn.

Als een schilder in staat is om op geloofwaardige wijze een personage neer te zetten, enkel door de weergave van het uiterlijke lichaam, dan mag met een gerust hart gesteld worden:
"Het uiterlijke vertelt veel over het innerlijke."

Karakter en aanleg, kort; de natuur van de persoon die bekeken wordt, komt tot uitdrukking in mimiek, lichaamstaal, maar ook in vaste vormen van het lichaam, het hoofd en het gelaat.

"Ieder wezen zal steeds in lijn met de eigen natuur handelen en ingezet moeten worden om optimaal te kunnen presteren en om gelukkig en gezond te zijn."

Tijdens een analyse wordt de natuur van de beoordeelde vastgesteld.

Resultaten van analyses:
Ervaring heeft geleerd dat analyses leiden tot:

Praktisch bruikbare zelfkennis, zelferkenning en -acceptatie en het vermogen om:
-Bewust eigen talenten en eigen natuur te kunnen benoemenbr
-Herkennen hoe de eigen natuur uitwerkt op de omgeving
-Herkennen hoe deze natuur optimaal effectief en efficiënt ingezet kan worden voor zelfgekozen doelen.

De wisselwerking tussen mens en omgeving en de wisselwerking tussen mensen onderling:
Ieder talent heeft haar keerzijde, ieder talent zal onder de juiste voorwaarden optimaal tot uitdrukking komen. Iedere natuur stelt eigen eisen aan de omgeving. Iedere natuur zal haar eigen omgeving scheppen en haar eigen invloed op de omgeving uitoefenen.
Net zo oefenen mensen een invloed op elkaar uit. Bepaalde mensen versterken of ondersteunen elkaar daar waar andere mensen elkaar net ondermijnen in hun talenten, weer andere mensen ondersteunen elkaar enkel onder de juiste voorwaarden.
Ook deze zaken zullen beoordeeld worden mits relevant.

Een goed uitgevoerde Psychognomische analyse kan een verrijking zijn, inzicht, zelfkennis, misschien wel antwoord op brandende levensvragen kunnen eruit voortkomen.
Er zijn mensen voor wie een goede Psychognomische analyse een keerpunt in het leven betekende.
 
 
 
 
 
mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard