Cursussen

Bij de cursusen zoals Patrick Wetzels deze aanbiedt staat zelf overtuigen steeds centraal.
We leren de Psychognomie en/of de Psycho-Physiognomie zelf te beheersen door praktisch te toetsen en te beproeven.Basiscursus; de Naturellen van Carl Huter

Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg: Klik hier


Gedurende vier lessen worden de deelnemers ingeleid in de verschillende menstypen, of naturellen volgens de kiembladenleer van Carl Huter. We leren de naturellen herkennen aan overheersende verschijningsvormen van hun hoofd en lichaam.
Het resultaat? In een oogopslag motivatie, werkwijze, talent en zwakte van afzonderlijke mensen doorzien en in staat zijn deze op heldere en treffende wijze weten te benoemen.
Achterliggende gedachtegangen van Carl Huter worden zeer sumier behandelt. Deze basiscursus is bedoelt voor mensen die snel resultaten willen zien en meteen praktisch aan de slag willen. Gedurende deze cursus wordt tijd genomen te oefenen in het herkennen van de naturellen en zelf in staat zijn de naturellen in eigen woorden uit te kunnen drukken.
Een cursus bedoelt om:
1) zelf de boeiende en waardevolle kennisgebieden van de Psychognomie en de Psycho-Physiognomie onmiddelijk te ervaren,
2) meteen praktisch toe te kunnen passen,
3) een solide basis te bieden voor cursussen bij Patrick Wetzels.
Een goed begin is het halve werk: De Psycho-Physiognomie en Psychognomie zijn zeer uitgebreide kennisgebieden die diepgaande en grondige studie vereisen. Zij die een kundig Psychognoom of Psycho-Physiognoom werkzaam gezien hebben, onthouden vooral het spectaculaire gedeelte; ze hebben iemand ontmoet die karakter en aanleg af weet te leiden van het uiterlijk. Achter dit spectakel zit bij ieder kundig Psychognoom diepgaande en langdurige studie. De Psychognomie en de Psycho-Physiognomie is meer dan een trucje, het gaat om begrip en inzicht. "De kinderen van de geest die enkel de oppervlakte der zaken op zich in laten werken, zullen nooit tot het ware zijn van het wezen kunnen doordringen." Iedere Psychognoom en Psycho-Physiognoom is ergens begonnen. De naturellen vormen hier een uitstekende basis voor.
Vragen over achterliggende gedachtegangen ontstaan later pas, deze komen aan bod gedurende de cursussen Psychognomie en Psycho-Physiognomie.
Kanttekening: Ondanks dat wordt aangeraden deze basiscursus te volgen, is het geen vereiste om deel te kunnen nemen aan overige de cursussen.
Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg: Klik hier

Cursus Psychognomie

Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg: Klik hier
Overal waar we werken met, voor en door mensen, gaan we te werk op basis van onze mensenkennis. Tijdens deze cursus zullen we onze mensenkennis toetsen en uitbreiden op een praktisch toepasbare wijze.

Tijdens deze cursus leren we verbanden zien tussen het karakter en aanleg en de lichaamsvormen. Dat springt het meest in het oog als mensen een kundig Psychognoom ontmoeten. Ze hebben iemand ontmoet die hun talenten en zwakten, hun karakter en aanleg, de voornaamste delen van hun innerlijk, treffend weet te omschrijven en dat alleen door te kijken naar het uiterlijk! Het karakter en de aanleg aflezen van het hoofd, precies dat zullen de deelnemers ook aangeleerd krijgen tijdens deze cursus. Maar er is meer.

We leren te zien hoe mensen de interactie aangaan met hun omgeving, hoe ze uitwerken op hun omgeving en waarom ze dit doen. We leren onszelf en onze medemens te accepteren voor wie we zijn en in lijn hiermee op een standhoudende constructieve wijze in te zetten.


Om levenservaring te kunnen delen is wederzijds begrip nodig.
Ervaringen tekenen het gelaat, in staat zijn die ervaringen te verzamelen die tot ware rijkdom leiden, dat is de kunst.


Grondleggers:
In zijn streven om de leerlingen op een internaat nog beter te kunnen begeleiden, zocht de Belgische Professor Paul Bouts (27-02-1900 t/m 07-03-1999) naar een praktische wijze om de aanleg en het karakter van zijn leerlingen te kunnen vaststellen. Grondig onderzocht en beproefde hij vele bestaande diagnosesystemen, waaronder de frenologie, de grafologie en vele Physiognomische systemen. Hij toetste deze systemen onder meer samen met zijn broer Camile Bouts. Op basis van de inzichten die hij opdeed, ontwikkelde hij een geheel eigen systeem dat hij Psychognomie noemde, een praktische aanleg- en karakterdiagnose die een zeer uitgebreide karakteromschrijving kan geven op basis van de vorm van het totale hoofd, de schedel en gezichtstrekken.
Zijn methode beproefde en optimaliseerde hij gedurende zijn totale leven.

Zijn laatste leerlinge was Anette Müller (02-05-1949 t/m 01-01-2010). Zij heeft de taak op zich genomen om de Psychognomie voort te zetten en uit te dragen. Zij heeft deze boeiende, praktische levenswijsheid met name in Nederland en Duitsland actief verspreid, en ondertussen zorgvuldig getoetst en weten te verbinden met andere Physiognomische waarheden.

Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg: Klik hier

Cursus Psycho-Physiognomie volgens de methode van Carl Huter


Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg:
Klik hier
Tijdens deze cursus gaan we de Psycho-Physiognomie van Carl Huter bestuderen en toetsen. Carl Huter (1861-1912) gaat uit van een aantal menstypen, elk met hun eigen talenten, hun eigen karakter, hun eigen valkuilen, hun eigen aanleg. Carl Huter gaat ervan uit dat er een relatie is tussen het tastbare lichaam en het geestelijke achterliggende. De menstypen zijn dan ook aan hun uiterlijke lichaamsvorm te herkennen. Op basis van uiterlijke kenmerken is zo in één oogopslag vast te stellen tot welke type een mens hoort. Daarmee komen we in één oogopslag tot behoorlijk diepe inzichten over het karakter en de aanleg.

Carl Huter gaat verder. Een mens behoort steeds tot een bepaald type, uiteindelijk is iedereen uniek. Er zal dus verder gekeken moeten worden dan enkel het type mens. Hiervoor zal ook het hoofd grondig bestudeerd worden. Het hoofd zal specifieke talenten laten zien, die voortbouwen op het lichaam. In het bijzonder in het gezicht zien we tenslotte hoe dit geheel in de persoon vervat wordt.

De gehele mens wordt in de totale wereld geplaatst.
Carl Huter`s wilde geen deelarbeid verrichten, hij kon de mens dan ook niet als afzonderlijke bekijken maar moest de mens in het geheel plaatsen. De mens komt voort uit de natuur en staat hiermee in innige wisselwerking, de natuur bouwt voort op de wereld. De anorganische wereld leidde tot de organische wereld. De wereld komt voort uit het universum en staat op haar beurt in wisselwerking met hiermee. Zoals vanuit de mens, als uitwerking van de natuur, de natuur als uitwerking van de aarde, de aarde als uitwerking van ons zonnestelsel terug in de tijd gedacht kan worden, zo ontstaat een lijn vanuit heden naar verleden. Als een dergelijke lijn voorgesteld kan worden, dan kan dezelfde dus ook naar de toekomst voorgesteld worden.
Enkel op basis van praktisch toetsbare mensenkennis, kan men zichzelf overtuigen van deze mensenkennis.
Enkel op basis van ware mensenkennis kan gekomen worden tot een ware moraal voor de mens.


Voor cursusdata in de regio Sittard / Stein en Culemborg: Klik hier

mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard